Numri momental i vizitorëve:
5
 
 
 
Наскоро корисниците на веб страната на ЈСП ќе бидат во можност за планрање на патувањето
Информации за сите расположливи типови на билети, цени, можност за превземање на барање за издавање на билети ...
Информации за сите места во Скопје и пошироко каде корисниците на јавниот превоз можат да купат билети од сите типови и видови ...
 
АНКЕТА
 
Прашања:
 
 
1. Возраст на корисникот 
 
2. Пол на корисникот

 
 
3. Големина на семејство
 
 
4. Поседување на автомобил


 
 
5. Занимање
 
 
6. Колку често користите јавниот градски превоз на патници?
 
 
7. Најчеста цел на патувањето со јавниот градски превоз на патници 
 
8. Квалитет на јавниот градски превоз на патници денес?
 
 
9. Дали би го користеле повеќе јавниот градски превоз, ако се подобри квалитетот на услугата? (Поголема доверливост, нови возила, поголема удобност, подобра покриеност на градското подрачје со линии)
 
 
10. Дали знаете дека на линиите 2 и 5 се воведени табли за информација на патниците во реално време на стојалиштата, со информација кога доаѓа наредното возило?


 
 
11. Дали ги користите линиите 2 и 5 во јавниот градски превоз во Скопје?
 
 
12. Дали сметате дека воведувањето на табли за информации на патниците на стојалиштата на линиите 2 и 5, допринесе за подобрување на квалитетот на услугата? 
 
13. Дали сметате дека овој систем на информација треба да се прошири на сите линии на јавен градски превоз?


 
 
14. Дали воведувањето на табли за информации на патниците на стојалиштата на целата мрежа на линии ќе допринесе за ваше поголемо користење на јавниот градски превоз во Скопје? 
 
 
 
Ndërmarrja qarkulluese publike –Shkup. Përpunoi Unet Interactive 2009. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.