Numri momental i vizitorëve:
2
 
 
 
Наскоро корисниците на веб страната на ЈСП ќе бидат во можност за планрање на патувањето
Информации за сите расположливи типови на билети, цени, можност за превземање на барање за издавање на билети ...
Информации за сите места во Скопје и пошироко каде корисниците на јавниот превоз можат да купат билети од сите типови и видови ...
 
БИЛЕТИ ЗА ЈАВЕН ПРЕВОЗ И ЦЕНОВНИЦИ
 

Превземете го комплетниот ценовник на јавното сообраќајно претпријатие - ЈСП Скопје, на линкот подолу.

 
 
  • Годишни билети
  • Градски линии
  • Приградски линии
  • Ученичко-Студенски билети
  • Пензионерски билети
  • Казнени билети
   
Годишен Билет за 2010 година. Важи за сите линии
Годишен колективен билет за 2010 година. Важи за сите линии
Годишен билет за градски линии за 2010 година. Важи за сите градски линии.
Годишен Билет за 2010 година. Не важи за период од 15.07.2010 до 15.08.2010 година.
   
Возен билет за 10 возења на градска линија.
Цена: 230 денари.
Возен билет за едно возење на градски линии, купен во возило.
Цена: 30 денари.
Возен билет за едно возење на градски линии.
Цена: 25 денари.
   
Билет за десет возења во една зона на приградски линии.
Цена: 280 денари.
Билет за десет (10) возења во две зони на приградски линии.
Цена: 330 денари.
Билет за десет (10) возења во три зони на приградски линии.
Цена: 380 денари.
Приградски преоден 3.
Време од првото до второто поништување 60 минути.
Цена: 40 денари.
Приградски преоден 2.
Време од првото до второто поништување 60 минути.
Цена: 35 денари.
Возен билет за едно (1) возење во три зони на приградски линии.
Цена: 40 денари.
Билет за една зона на приграски линии.
Цена: 30 денари.
Возен билет за едно (1) возење во две зони на приградски линии
Цена: 35 ден.
   
Ученички билет за 2009 / 2010 година.
Задолжително средно образование.
Ученички билет за 2009 / 2010 година за сите линии.
Ученичко-Студентски билет за 2009 / 2010 година.
Важи за сите градски линии.
Ученички возен билет за деца до 15 години.
Период на важност: од 09.2009 година до 06.2010 година.
   
Пензионерски билет.
Важи за сите градски линии.
Пензионерски билет.
Важи за сите линии.
   
Казнен билет I.
Цена 200 денари.

Доколку дополнителниот билет не се плати на лице место, патникот е должен да го плати на благајна или на жиро сметката на ЈСП СКОПЈЕ - Скопје во зголемен износ од 1 000,00 денари во рок од 8 (осум) дена од денот кога е затечен на лице место без билет.
Казнен билет II.
Цена: 300 денари.

Доколку дополнителниот билет не се плати на лице место, патникот е должен да го плати на благајна или на жиро сметката на ЈСП СКОПЈЕ - Скопје во зголемен износ од 1 000,00 денари во рок од 8 (осум) дена од денот кога е затечен на лице место без билет.
 
 
 
Ndërmarrja qarkulluese publike –Shkup. Përpunoi Unet Interactive 2009. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.