Моментален број на посетители:
575
 
 
 
Наскоро корисниците на веб страната на ЈСП ќе бидат во можност за планрање на патувањето
Информации за сите расположливи типови на билети, цени, можност за превземање на барање за издавање на билети ...
Информации за сите места во Скопје и пошироко каде корисниците на јавниот превоз можат да купат билети од сите типови и видови ...
 
ИЗВЕСТУВАЊЕ
16 септември 2014
 

 ИЗВЕСТУВАЊЕ

 

Поради изведување на градежни работи (асвалтирање на коловоз) во деновите 17, 18 и 19.09.2014 год., превозот на патници ќе биде организиран на следниов начин:

-       Превозот од Никиштани и Орман ќе биде организиран со минибус на релација Никиштани - ОУ Јоаким Крчовски, a потоа патниците одат пешки до Волково околу 800 м. а потоа продолжуваат со линиите 22 и 22А; Во обратна насока патниците за Никиштани и Орман од град ги киристат редовните градски линии 22 и 22А до Волково, од каде одат пешки до ОУ Јоаким Крчовски и со минибус патуваат до крај.

-       Линијата бр. 64 на релација Никиштани – Транспортен центар во горе-наведените денови ќе биде во прекин.

-       Превозот од Кучково до Волково останува со минибус како и досега.

 

                                  ВОЗЕН РЕД ЗА МИНИБУС

                    НИКИШТАНИ                    ОУ Јоаким Крчовски

4,50

5,00

5,50

6,00

6,30

8,25

8,35

 

10,30

10,20

11,00

10,50

12,00

11,45

12,45

12,35

13,40

13,30

15,50

15,40

18,45

18,35

19,10

19,00

21,20

21,10

22,30

22,20

23,15

23,05

 
 
Јавно сообраќајно претпријатие Скопје - Изработка Unet Interactive 2009. Сите права се задржани.