Моментален број на посетители:
556
 
 
 
Наскоро корисниците на веб страната на ЈСП ќе бидат во можност за планрање на патувањето
Информации за сите расположливи типови на билети, цени, можност за превземање на барање за издавање на билети ...
Информации за сите места во Скопје и пошироко каде корисниците на јавниот превоз можат да купат билети од сите типови и видови ...
 
ИЗВЕСТУВАЊЕ
08 февруари 2018
 

 Почитувани, ве известуваме дека по повод верскиот празник “Задушница“  ЈСП – Скопје покрај редовната линија 59 обезбедува и дополнителни автобуси према гробишта Бутел и истите ќе поаѓаат од нас.Карпош 3, нас.Ново Лисиче и нас.Кисела Вода и  тоа:

                         ЗА ПЕТОК 09.02.2018 год.
1.
ДОПОЛНИТЕЛНИ Од Карпош 3 за Гробишта Бутел: 9,00;10,30; 12,00; 13,30; 15,00;
                     Од Гробишта Бутел за Карпош 3: 9,45; 11,15; 12,45; 14,15; 15,45;
    РЕДОВНИ Од Карпош 3 за Кучевишка Бара: 6,20; 7,00; 7,50; 8,30; 9,20; 10,10; 10,50; 11,50; 12,25; 13,20; 14,05; 15,05; 16,00; 16,45; 18,15;
        Од Кучевишка Бара за Карпош 3: 5,15; 6,15; 7,05; 7,45; 8,35; 9,20; 10,05; 11,00; 11,35; 12,35; 13,10; 14,05; 15,05; 15,50; 17,30; 19,05;

2. Од Ново Лисиче за Гробишта Бутел: 8,25; 9,20; 10,50; 11,10; 12,20; 13,50; 15,20
    Од Гробишта Бутел за Ново Лисиче: 10,05; 10,30; 11,35; 13,05; 13,25; 14,35; 16,05;

3. Од К.Вода за Гробишта Бутел: 9,10; 9,50; 10,40; 12,10; 12,40; 13,40; 15,10;
    Од Гробишта Бутел за К.Вода: 9,10; 9,55; 11,25; 11,55; 12,55; 14,25; 15,55;

                         ЗА САБОТА 10.02.2018 год.
1. ДОПОЛНИТЕЛНИ Од Карпош 3 за Гробишта Бутел: 7,00; 8,10; 8,35; 9,40; 10,05; 11,10; 11,35; 12,40;
       Од Гробишта Бутел за Карпош 3: 7,45; 8,55; 9,20; 10,25; 10,45; 11,55; 12,20; 13,25;
    РЕДОВНИ Од Карпош 3 за Кучевишка Бара: 6,20; 7,50; 9,20; 10,50; 12,20; 13,50; 15,20; 16,50; 18,15;  

          Од Кучевишка Бара за Карпош 3: 5,35; 7,05; 8,35; 10,05; 11,35; 13,05; 14,35; 16,05; 17,30; 19,05;                                                                                                                           

2. Од Ново Лисиче за Гробишта Бутел: 7,10; 7,40, 8,25; 8,40; 9,10; 10,10; 10,40; 11,10; 11,40; 12,10;
    Од Гробишта Бутел за Ново Лисиче: 7,55; 8,25; 9,25; 9,55;10,30; 10,55; 11,25; 12,25; 12,55; 13,25;

3.
Од К.Вода за Гробишта Бутел: 7,10; 8,50; 9,50; 10,30; 12,10; 12,40;
    Од Гробишта Бутел за К.Вода: 8,00; 9,10; 9,40; 11,20; 11,55; 13,00;

За поконкретни информации во врска со превозот граѓаните може да се јават кај диспечерот на телефон 02/ 3173-224

 
 
Јавно сообраќајно претпријатие Скопје - Изработка Unet Interactive 2009. Сите права се задржани.