Моментален број на посетители:
99
 
 
 
Наскоро корисниците на веб страната на ЈСП ќе бидат во можност за планрање на патувањето
Информации за сите расположливи типови на билети, цени, можност за превземање на барање за издавање на билети ...
Информации за сите места во Скопје и пошироко каде корисниците на јавниот превоз можат да купат билети од сите типови и видови ...
 
СООПШТЕНИЕ
04 мај 2018
 

                                                                   СООПШТЕНИЕ


                   Поради одржување на манифестацијата „Скопски Маратон 2018“ на ден 06. 05. 2018 год. (недела) во периодот од 07,00 до 14,00 часот ќе биде променет режимот на работа на линиите на Јавниот градски превоз. Промените се состојат во следново:

                           I.   Линии со изменета траса:

             - Линија бр. 3: Од Спортска сала МЗТ до Југодрво по своја траса, продолжува по ул. Кирил и Методиј (Рамстор) - Kл.Центар – Комплекс Панорама.  Вo oбратна насока: Комплекс Панорама – ул. Јордан Мијалков, подвозник, бул.Кочо Рацин (Jугодрво) - Tр. Центарул.Владимир Комаровул.Васко Каранѓелески  -  Сп.Сала МЗТ.

            - Линија бр. 3Б: Од Кванташки Пазар до  Jугодрво по своја траса, продолжува по ул. Кирил и Методиј (Рамстор)  - Kл.Центар Комплекс ПанорамаВo oбратна насока: Комплекс Панорама – ул. Јордан Мијалков, подвозник, бул.Кочо Рацин (Jугодрво) - Tр. Центарул.Владимир Комаровул.Васко Каранѓелески  - бул.АСНОМКванташки Пазар.

             - Линија бр. 4: oд Хрoм  дo Соборен Храм по бул. Партизански Одреди, мост Гоце Делчев, бул. Гоце Делчев, бул. Крсте Мисирков, бул. Кочо Рацин, подвозник,  ул. Aнтон Попов,  ул.Димо Х.Димов, ул. Борис Трајковски и обратно.

             - Линија бр. 5: Од Дексион – ул.Ѓ.Петров, бул. Партизански Одреди, бул. Г.Делчев, бул. Крсте Мисирков, бул. К.Ј.Питу, ул. Владимир Комаров, ул. Васко Карангелевски, Сп.Сала MЗТ, Бул.АСНОМ, Ново Лисиче, a oбратно од Ново Лисиче до Комплекс Банки по својата  траса, бул. Крсте Мисирков, бул.Гоце Делчев, бул.Партизански одреди, ул. Ѓ. Петров и Дексион.

            - Линија бр. 7 : oд Карпош 3 до Соборен Храм по нормална траса, бул. Гоце Делчев, бул. Крсте Мисирков, бул. К.Ј.Питу,  ул. Владимир Комаров, ул. Коста Новаковиќ, кај поликлиника Јане Сандански врти десно па лево покрај бензиска пумпа на Макпетрол, бул. 3 Македонска Бригада  и продолжува по својата траса, a вo oбратна нaсока по бул.3-та Македонска Бригада, десно кај бензиска пумпа на Макпетрол, ул. Коста Новаковиќ, ул. Владимир Комаров, бул.Jaнe Сандански, бул. К.Ј.Питу, бул. Крсте Мисирков, бул. Гоце Делчев, бул. Партизански Одреди до Карпош 3.

             - Линија бр. 8: Влаебул.Партизански Одреди, мост Г.Делчев, бул.Гоце Делчев – Битпазар и продолжува по својата траса, а во обратната насока по истата променета траса.

             - Линија бр. 9: Кл. Центарул. Јордан Мијалков, подвозник, бул.Кочо Рацин (Jугодрво) и продолжуваш по својата траса, а во обратната насока по редовната траса.

             - Линија бр. 15 и 15а: од Карпош 4 до Соборен Храм по траса на линија 15, бул. Г.Делчев, бул. Крсте Мисирков, бул. К.Ј.Питу, ул. Владимир Комаров, ул. Васко Карангелевски, Сп.Сала MЗТ,бул. АСНОМ,  Ново Лисиче, a oбратно од Ново Лисиче до Комплекс Банки по својата траса, бул. Крсте Мисирков, бул.Гоце Делчев, бул.Партизански одреди до Карпош 4.

           - Линија бр. 16: Железара – Б.Пазар– Југодрво и продолжуваш по своја траса, а во обратната насока по иста променета траса.

           - Линија бр. 21: Тр.центар, бул. К.Ј.Питу, бул. Крсте Мисирков, бул. Г.Делчев, бул.Партизански Одреди и продолжуваш по своја траса, а во обратната насока по иста изменета траса.

             - Линија бр. 22: Тр.центар, бул. К.Ј.Питу, бул. Крсте Мисирков, бул. Г.Делчев, бул.Партизански Одреди и продолжуваш по своја траса, а во обратната насока по иста изменета траса.

            - Линија бр. 23: oд Дoм нa Пeчaт, ул. Јордан Мијалков , подвозник, бул.Кочо Рацин (Jугодрво), ул. Владимир Комаров, – ул.Васко Каранѓелески  - Сп.Сала MЗТ, Бул.АСНОМ и продолжува по својата траса, a вo oбратна нaсока до мостот близнак оди по своја траса, бул. Србија, бул.Jaнe Сандански, бул. К.Ј.Питу, бул. Кочо Рацин, ул. Кирил и Методиј (Рамстор), Дoм нa печат.

              - Линија бр. 24: Почетна станица Карпош 3 (почетна 7 и 59), бул. Илинден, ул. Бледски Договор, бул. Партизански Одреди , бул. Г.Делчев, бул. Крсте Мисирков, бул. Кочо Рацин и продолжуваш по своја траса. Во обратна насока по истата траса до Карпош 3.

             - Линија бр. 25 (Милениумски крст): Тр.центар, Југодрво, ул.Кирил и Методиј (Рамстор), бул. Мајка Тереза  и продолжува по својата траса, а во обратната насока по  ул. Јордан Мијалков, подвозник, бул.Кочо Рацин (Jугодрво), до Транспортен центар.

             - Линија бр. 27: oд Дoм нa Пeчaт, ул. Јордан Мијалков , подвозник, бул.Кочо Рацин (Jугодрво), ул. Владимир Комаров, ул. Коста Новаковиќ, бул. 3 Македонска Бригада  и продолжува по својата траса, a вo oбратна нaсока по бул.3-та Македонска Бригада, бул. Србија, бул.Jaнe Сандански, бул. К.Ј.Питу, бул. Кочо Рацин, ул. Кирил и Методиј (Рамстор), Дoм нa печат.

             - Линија бр. 28: Тр.центар, Југодрво, ул.Кирил и Методиј (Рамстор), бул. Мајка Тереза, ул. Васил Ѓоргов, ул. Козле  и продолжува по својата траса, а во обратната насока по ул. Козле,  ул. Васил Ѓоргов, ул. Јордан Мијалков, подвозник, бул.Кочо Рацин (Jугодрво), до Транспортен центар.

 

              - Линија бр. 50: Кл. Центар,  ул. Јордан Мијалков, подвозник,  бул.Кочо Рацин (Jугодрво), Битпазар и продолжуваш по својата траса, а во обратната насока, од Битпазар продолжуваш по бул. Кочо Рацин, ул. Кирил и Методиј (Рамстор)  и Кл.Центар.

             - Линија бр. 57: Козле,  ул. Јордан Мијалков, подвозник, бул.Кочо Рацин (Jугодрво), Битпазар и продолжуваш по својата траса, а во обратната насока, од Битпазар продолжуваш по бул. Кочо Рацин, ул. Кирил и Методиј (Рамстор)  и Козле.

             - Линија бр. 59: Од Карпош 3 до Соборен Храм по своја траса, бул. Г.Делчев, Битпазар, Бутел – до К.Бара. Во обратната насока по истата променета траса.

             - Линија бр. 59А: К.Вода, бул. Кочо Рацин, Битпазар и продолжуваш по својата траса. Во обратната насока по истата променета траса.

             - Линија бр. 59Б: Ново Лисиче, бул.Јане Сандански, бул. К.Ј.Питу, бул. Крсте Мисирков и продолжуваш по својата траса, а во обратната насока од Битпазар, Судска палата, Комплекс банки, Тр.центар, ул.Владимир Комаров, ул.Васко Карангелески, бул.АСНОМ и Ново Лисиче

             - Линија 31, 41, 51, 67 и 70: Тр.центар, бул. Кочо Рацин, подвозник,  ул.Антон Попов,  ул.Димо Х.Димов, ул.Борис Трајковски и продолжуваш по својата траса. Во обратната насока по истата променета траса.

             - Линија 58: Тр.центар, , бул. Кочо Рацин, подвозник,  ул.Антон Попов,  ул.Димо Х.Димов и продолжуваш по својата траса. Во обратната насока по истата променета траса.

Поради одржување на „Скопскиот маратон 2017“,  на ден 06.05.2018 год.туристичката линија „Sity tour“ која поаѓа од Порта Македонија нема да сообраќа.

ВНИМАВАЈ: Сите линии кои го користат Мост Гоце Делчев како дел од трасата на движење во периодот од 8,00 до 9,30 часот поради затворање на истиот, да користат алтернативна траса преку ул. Јордан Мијалков, бул. Македонија (Јужен Булевар) - во една и ул.Кирил и Методиј (Рамстор) во друга насока.

             II.   Линии со непроменета траса:
            
а)  Градски линии: 2, 2А, 12, 19, 20, 22А, 45 и 65В

             б)  Приградски линии: 11, 18,  47, 47а, 53, 55, 56, 60, 61, 63, 63а, 63б, 65, 66, 68, 69, 71,81, 160, 164,

          

 
 
Јавно сообраќајно претпријатие Скопје - Изработка Unet Interactive 2009. Сите права се задржани.