Моментален број на посетители:
301
 
 
 
Наскоро корисниците на веб страната на ЈСП ќе бидат во можност за планрање на патувањето
Информации за сите расположливи типови на билети, цени, можност за превземање на барање за издавање на билети ...
Информации за сите места во Скопје и пошироко каде корисниците на јавниот превоз можат да купат билети од сите типови и видови ...
 
 

  

АВТОБУСИТЕ СО ИЗМЕНЕТ РЕЖИМ НА СООБРАЌАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА „ВИЗ ЕР СКОПСКИ МАРАТОН“

Почитувани корисници на јавниот превоз,
Ве информираме дека во сабота (4.05.2019 година), поради одржување на „Виз Ер Скопски маратон 2019“ дел од автобуските линии што сообраќаат на трасатата на која ќе се одржува маратонот ќе имаат изменет режим на сообраќање, а некои воопшто нема да бидат во функција.

Туристичката линија „City tour“ нема да сообраќа цел ден.

Линијата 25 и 59 А нема да сообраќаат во периодот од 8 до 10 часот.

Од 8 до 10 часот, по вообичаената траса ќе сообраќаат 2, 2А, 12 и 19 и сите приградски линии.

Од 7 до 14 часот, по вообичаената траса ќе сообраќаат 2, 2А, 12, 19, 20, 25А, 25Б, 42, 45 и 65В, како и приградските линии 11, 11А, 18, 18А, 32, 47, 47А, 52, 53, 55, 56, 56А, 60, 61, 62, 63, 63А, 63Б, 65, 66, 66А, 68, 69, 71, 81, 118.

По изменети траси, користејќи ги околните сообраќајници, ќе сообраќаат линиите:

3, 3Б, 4, 5, 7, 8, 9, 15, 15А, 16, 17, 20, 21, 21А, 22, 22А, 23, 24, 27, 28, 50, 45, 52, 53, 55, 62, 63, 63А, 65, 65В, 66, 66А, 68, 69, 18А, 47, 47А, 61, 71, 81, 11, 11А, 18, 32, 56, 56А, 60, 118, 57, 59, 31, 41, 51, 67, 70, 74, 58, 73.

 

 

Траси на движење во период од 7 до 14 часот:

Линија 3: Од Спортска сала МЗТ до Југодрво по своја траса, продолжува по ул. Кирил и Методиј (Рамстор), Kл.Центар, Комплекс Панорама.  Вo oбратна насока: Комплекс Панорама, ул. Јордан Мијалков, подвозник, бул.Кочо Рацин (Jугодрво), Tр. Центар, ул.Владимир Комаров, ул.Васко Каранѓелески, Сп.Сала МЗТ

Линија 3Б: Од Кванташки Пазар до Jугодрво по своја траса, продолжува по ул. Кирил и Методиј (Рамстор), Kл.Центар Комплекс Панорама. Вo oбратна насока: Комплекс Панорама, ул. Јордан Мијалков, подвозник, бул.Кочо Рацин (Jугодрво), Tр. Центар, ул.Владимир Комаров, ул.Васко Каранѓелески, бул.АСНОМ, Кванташки Пазар

Линија 4: oд Хрoм  дo Соборен Храм по бул. Партизански Одреди, мост Гоце Делчев, бул. Гоце Делчев, бул. Крсте Мисирков (МАНУ), бул. Кочо Рацин, подвозник,  ул. Aнтон Попов, ул.Димо Х.Димов, ул. Борис Трајковски и обратно

Линија 5: Од Дексион, ул.Ѓ.Петров, бул. Партизански Одреди, бул. Г.Делчев, бул. Крсте Мисирков(МАНУ), бул. К.Ј.Питу, ул. Владимир Комаров, ул. Васко Карангелевски, Сп.Сала MЗТ, Бул.АСНОМ, Ново Лисиче, a oбратно од Ново Лисиче до Комплекс Банки по својата  траса, бул. Крсте Мисирков, бул.Гоце Делчев, бул.Партизански одреди, ул. Ѓ. Петров и Дексион

Линија 7: oд Карпош 3 до Соборен Храм по нормална траса, бул. Гоце Делчев, бул. Крсте Мисирков(МАНУ), бул. К.Ј.Питу,  ул. Владимир Комаров (23 Октомври), ул. Коста Новаковиќ, бул. 3 Македонска Бригада  и продолжува по својата траса. Вo oбратна нaсока по бул.3-та Македонска Бригада, ул. Коста Новаковиќ, ул. Владимир Комаров (23 Октомври), бул.Jaнe Сандански, бул. К.Ј.Питу, бул. Крсте Мисирков, бул. Гоце Делчев, бул. Партизански Одреди до Карпош 3.

Линија 8: Влае, бул.Партизански Одреди, мост Г.Делчев, бул.Гоце Делчев, Битпазар и продолжува по својата траса, а во обратната насока по истата променета траса.

Линија 9: Кл. Центар, ул. Јордан Мијалков, подвозник, бул.Кочо Рацин (Jугодрво) и продолжуваш по својата траса, а во обратната насока по редовната траса.

Линија 15 и 15А: од Карпош 4 до Соборен Храм по траса на линија 15, бул. Г.Делчев, бул. Крсте Мисирков(МАНУ), бул. К.Ј.Питу, ул. Владимир Комаров (23 Октомври), ул. Васко Карангелевски, Сп.Сала MЗТ, бул. АСНОМ,  Ново Лисиче, a oбратно од Ново Лисиче до Комплекс Банки по својата траса, бул. Крсте Мисирков, бул.Гоце Делчев, бул.Партизански одреди до Карпош 4.

Линија 16: Железара, Б.Пазар, Југодрво и продолжуваш по своја траса, а во обратната насока по иста променета траса.

Линија 21 и 21А: Тр.центар, бул. К.Ј.Питу, бул. Крсте Мисирков(МАНУ), бул. Г.Делчев, бул.Партизански Одреди и продолжуваш по своја траса, а во обратната насока по иста изменета траса.

Линија бр. 22: Тр.центар, бул. К.Ј.Питу, бул. Крсте Мисирков(МАНУ), бул. Г.Делчев, бул.Партизански Одреди и продолжуваш по своја траса, а во обратната насока по иста изменета траса.

Линија 22А ќе сообраќа како линија 22.

Линија бр. 23: oд Дoм нa Пeчaт, ул. Јордан Мијалков, подвозник, бул.Кочо Рацин(Jугодрво), ул. Владимир Комаров(23 Октомври), ул.Васко Каранѓелески, Сп.Сала MЗТ, Бул.АСНОМ и продолжува по својата траса, a вo oбратна нaсока оди по своја траса, до Југо дрво, по ул. Кирил и Методиј (Рамстор), Дoм нa печат.

Линија бр. 24: Почетна станица Карпош 3 (почетна 7 и 59), бул. Илинден, ул. Бледски Договор, бул. Партизански Одреди, бул. Г.Делчев, бул. Крсте Мисирков(МАНУ), бул. Кочо Рацин и продолжуваш по своја траса. Во обратна насока по истата траса до Карпош 3.

Линија бр. 25 (Милениумски крст): Тр.центар, Југодрво, ул.Кирил и Методиј (Рамстор), бул. Мајка Тереза  и продолжува по својата траса, а во обратната насока по ул. Јордан Мијалков, подвозник, бул.Кочо Рацин (Jугодрво), до Транспортен центар.

Линија бр. 27: oд Дoм нa Пeчaт, ул. Јордан Мијалков , подвозник, бул.Кочо Рацин (Jугодрво), ул. К.Ј.Питу(Веро Џамбо), ул. Владимир Комаров(23 Октомври), ул. Коста Новаковиќ, бул. 3 Македонска Бригада  и продолжува по својата траса, a вo oбратна нaсока по своја траса до Југодрво, потоа по ул. Кирил и Методиј (Рамстор), Дoм нa печат.

Линија бр. 28: Ќе сообраќа од Македонско село до Нерези терминал (почетна 57).

Линија бр. 50: Кл. Центар,  ул. Јордан Мијалков, подвозник,  бул. Кочо Рацин (Jугодрво), Битпазар и продолжуваш по својата траса, а во обратната насока, од Битпазар продолжуваш по бул. Кочо Рацин, ул. Кирил и Методиј (Рамстор)  и Кл.Центар.

Линија бр. 57: Од Козле, ул. Васил Ѓоргов, потоа по  ул. Јордан Мијалков, подвозник, бул.Кочо Рацин (Jугодрво), Битпазар и продолжуваш по својата траса, а во обратната насока, од Битпазар продолжуваш по бул. Кочо Рацин, ул. Кирил и Методиј (Рамстор), ул. Васил Ѓоргов и  кон Козле.

Линија бр. 59: Од Карпош 3 до Соборен Храм по своја траса, бул. Г.Делчев, Битпазар, продолжува по своја траса до К.Бара. Во обратната насока по истата променета траса.

Линија бр. 59А: К.Вода, по своја траса до Олимписки базен (бул. Кочо Рацин), Битпазар и продолжуваш по својата траса. Во обратната насока по истата променета траса.

Линија бр. 59Б: Ново Лисиче, бул.Јане Сандански, бул. К.Ј.Питу, бул. Крсте Мисирков(МАНУ),  и продолжуваш по својата траса, а во обратната насока од Битпазар, Судска палата, Комплекс банки, Тр.центар, ул.Владимир Комаров (23 Октомври), ул.Васко Карангелески, Сала МЗТ, бул.АСНОМ и Ново Лисиче.

Линија 31, 41, 51, 67, 70 и 74: Тр.центар, до Југодрво (бул. Кочо Рацин) по своја траса, потоа подвозник,  ул.Антон Попов,  ул.Димо Х.Димов, ул.Борис Трајковски и продолжуваш по својата траса. Во обратната насока по истата променета траса.

Линија 58: Тр.центар, до Југо дрво (бул. Кочо Рацин) по своја траса, потоа подвозник,  ул.Антон Попов,  ул.Димо Х.Димов и продолжуваш по својата траса. Во обратната насока по истата променета траса.

Линија 73: од Саем до Југодрво (бул.Кочо Рацин) по своја траса, потоа подвозник,  ул.Антон Попов,  ул.Димо Х.Димов, ул.Борис Трајковски и продолжуваш по својата траса. Во обратната насока по истата променета траса

 

Линии со непроменета траса:

*Градски линии: 2, 2А, 12, 19, 20, 25 А и 25 Б, 42, 45 и 65В.

*Приградски линии: 11,11а,18,18а, 32, 47, 47а, 52, 53, 55, 56, 56а, 60, 61, 62, 63, 63а, 63б, 65, 66, 66а, 68, 69, 71, 81, 118.

 
 
Јавно сообраќајно претпријатие Скопје - Изработка Unet Interactive 2009. Сите права се задржани.