Жичница Милениумски Крст - Работно време
 
Податоци за работно време:
 
1. ниска сезона (зимска) - од Октомври до Март
Работно време од 9:00 - 17:00часот - понеделник е неработен ден. Ефективно работно време - на секој 1 час по половина час. Викенд и празници ефективно работно време- на секои 1 час по половина час.
Ефективно работно време во работни денови:

09:00 - 09:30 часот
10:00 - 10:30 часот
11:00 - 11:30 часот
12:00 - 12:30 часот
13:00 - 13:30 часот
14:00 - 14:30 часот
15:00 - 15:30 часот
16:00 - 16:30 часот

Последно возење надолу е во 16:45 часот.
 
2. висока сезона ( летна) - од Април до Септември
Работно време од 09:00 - 20:00 (Вторник, Среда, Четврток) и 09:00 - 21 (Петок, Сабота и Недела). Понеделник е неработен ден.
Ефективно работно време:

09:00 - 09:30 часот
10:00 - 10:30 часот
11:00 - 11:30 часот
12:00 - 12:30 часот
13:00 - 13:30 часот
14:00 - 14:30 часот
15:00 - 15:30 часот
16:00 - 16:30 часот
17:00 - 17:30 часот
18:00 - 18:30 часот
19:00 - 19:30 часот

Во 19:45 часот ќе биде возење со жичницата само за враќање на патниците ( односно 20:45 часот за викенд).
Жичницаата не работи воопшто во последниот вторник во Месецот заради технички преглед.
 
  • за деца до 6 години возењето е бесплатно
  • за деца од 6-14години билетот изнесува 50 денари
  • за возрасни граганисо наврсени 62години- жени, 64години - мажи е бесплатно, но исклучиво со приложуванје на документ за лична идентификација!
 
 
 
 
     
 
Јавно сообраќајно претпријатие Скопје - Изработка 2011. Сите права се задржани
UnetInteractive