Моментален број на посетители:
391
 
 
 
Наскоро корисниците на веб страната на ЈСП ќе бидат во можност за планрање на патувањето
Информации за сите расположливи типови на билети, цени, можност за превземање на барање за издавање на билети ...
Информации за сите места во Скопје и пошироко каде корисниците на јавниот превоз можат да купат билети од сите типови и видови ...
 
Известување
02 март 2023
 

ПОТСЕТУВАЊЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИТЕ ЗА БЕСПЛАТЕН ЈАВЕН ПРЕВОЗ 

 

ГОДИШЕН БИЛЕТ Е ВАЛИДЕН ДОКУМЕНТ ЗА БЕСПЛАТЕН ПРЕВОЗ, НЕ ИНДЕКС ИЛИ ПОТВРДА ОД ФАКУЛТЕТ

 

Ги потсетуваме студентите кои ги исполнуваат условите за бесплатен превоз, дека единствено персонализирана електронска картичка „Скопска“ со заверен/продолжен студентски бесплатен билет за 2023 година е валиден документ за користење на правото на бесплатен превоз.    

Индекс или потврда за редовен студент не се признаваат за валидни возни документи. 

Продолжувањето/заверувањето на билетот се врши во кој било центар за персонализација на ЈСП Скопје, при што неопходно е лично присуство на студентот кој треба да приложи потврда за редовен студент издадена од акредитирана високообразовна установа (не постара од 30 дена), оригинал индекс со запишан летен семестар и лична карта на увид. 

Право на користење на студентски годишен билет за бесплатно користење на јавен превоз имаат сите редовни студенти на државните факултети во Скопје до додипломски студии (Прв циклус), без ограничување на возраста.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Јавно сообраќајно претпријатие Скопје - Изработка Unet Interactive 2009. Сите права се задржани.