Моментален број на посетители:
97
 
 
 
Наскоро корисниците на веб страната на ЈСП ќе бидат во можност за планрање на патувањето
Информации за сите расположливи типови на билети, цени, можност за превземање на барање за издавање на билети ...
Информации за сите места во Скопје и пошироко каде корисниците на јавниот превоз можат да купат билети од сите типови и видови ...
 
Bin2Grid проект финансиран од ЕУ (Horizon2020)
03 април 2017
 

 Градот Скопје во рамките на овој проект подготви информативен флаер со информации на кој начин отпадот може да биде преработен во енергија. 

 

 
 
Јавно сообраќајно претпријатие Скопје - Изработка Unet Interactive 2009. Сите права се задржани.