Моментален број на посетители:
591
 
 
 
Наскоро корисниците на веб страната на ЈСП ќе бидат во можност за планрање на патувањето
Информации за сите расположливи типови на билети, цени, можност за превземање на барање за издавање на билети ...
Информации за сите места во Скопје и пошироко каде корисниците на јавниот превоз можат да купат билети од сите типови и видови ...
 
Bin2Grid проект финансиран од ЕУ (Horizon2020)
03 април 2017
 

 Градот Скопје во рамките на овој проект подготви информативен флаер со информации на кој начин отпадот може да биде преработен во енергија. 

 

 
 
Јавно сообраќајно претпријатие Скопје - Изработка Unet Interactive 2009. Сите права се задржани.