Моментален број на посетители:
95
 
 
 
 
Јавно сообраќајно претпријатие Скопје Скопје е компанија од јавен интерес на градот Скопје. Главна активност е транспорт ...
 
   
Одлуки за избрани кандидати за вработување во ЈСП Скопје на неопределено време. Одлука 1 Одлука 2 Одлука 3...
ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ NDËRMARRJA QARKULLUESE PUBLIKE SHKUP Врз основа на член 22 и 23 од Законот за работни односи, член 31 став 1 алинеја 14 од Статуот на ЈСП СКОПЈЕ ,...
 
 
 
 
 
Наскоро корисниците на веб страната на ЈСП ќе бидат во можност за планрање на патувањето
 
Информации за сите расположливи типови на билети, цени, можност за превземање на барање за издавање на билети ...
Информации за сите места во Скопје и пошироко каде корисниците на јавниот превоз можат да купат билети од сите типови и видови ...
 
 
Ајде по втор пат бидејќи на истово прашање од вчера сеуште нема одговор ниту е...
Почитуван-а, соодветната служба во секое време има увид во состојбата на сите поставени инфо табли...
Почитувани, во врска со вашата автобуска линија 18А не е прв пат да има проблем...
Почитуван-а, случајот веднаш ќе биде проследен до соодветната служба. Инаку, секој возач и соодветна служба има...
 
Кодекс на однесување на патниците:
  • да бидат информирани за понудениот сервис и расположливите билети
  • да бидат коректно третирани од персоналот
  • да поднесуваат соодветни жалби за услугите и на нив да добијат одговор во рок од 15 дена
Јавно сообраќајно претпријатие Скопје - Изработка Unet Interactive 2009. Сите права се задржани.