Моментален број на посетители:
331
 
 
 
 
Јавно сообраќајно претпријатие Скопје Скопје е компанија од јавен интерес на градот Скопје. Главна активност е транспорт ...
 
   
ОГЛАС ЗА ВОЗАЧ НА АВТОБУС (ЈАВЕН ПРЕВОЗ) Потребни квалификации: · Минимум завршено средно образование (IV степен); · Флексибилност заработа во смени; · Професионално однесување; · Возачка дозволаД категорија; · Со правосилна судска пресуда да не му...
Јавното сообраќајно претпријатие ЈСП „Скопје“ - Скопје, (во текстот: ЈСП - Скопје) - Комисија за спроведување на постапка за прибирање понуди (во текстот: Комисија), објавува: О Г Л А С бр...
 
 
 
 
 
Наскоро корисниците на веб страната на ЈСП ќе бидат во можност за планрање на патувањето
 
Информации за сите расположливи типови на билети, цени, можност за превземање на барање за издавање на билети ...
Информации за сите места во Скопје и пошироко каде корисниците на јавниот превоз можат да купат билети од сите типови и видови ...
 
 
КОЛКУ Е ЦЕНАТА НА МЕСЕЧЕН БИЛЕТ ЗА ГРАДСКИ ЛИНИИ...
Почитуван-а, месечен билет за градски линии чини 1.400 ден, а за сите линии (градски и...
На апликацијата Скопска си ставив 250 денари и сумата стои во историја но не ми...
Почитувана-а, во случајов треба да се обратите на apskopska@jsp.com.mk, тоа е наменска контакт адреса за...
 
Кодекс на однесување на патниците:
  • да бидат информирани за понудениот сервис и расположливите билети
  • да бидат коректно третирани од персоналот
  • да поднесуваат соодветни жалби за услугите и на нив да добијат одговор во рок од 15 дена
Јавно сообраќајно претпријатие Скопје - Изработка Unet Interactive 2009. Сите права се задржани.